Dřevostavba svépomocí

Seznam povolení pro ČOV


Tak tady to bylo trochu horší, než u samotného domu. I když je naše ČOV taková skříň o velikosti 2,2 x 1,2 x 1,2 m, bylo třeba snad více povolení a žádostí než na samotný dům.
Většinou sami úředníci na jednotlivých úřadech nevědeli a tak si mě přehazovali mezi sebou jako horkou bramboru.
Povolení na ČOV jsme vyřizovali téměř rok, obdobné je to pak s kolaudací.

K projektu se vyjadřují:
 1. Odbor životního prostředí
 2. Odpadové hospodářství
 3. Ochrana ovzduší
 4. Ochrana zemědělského půdního fondu
 5. Orgán ochrany přírody
 6. Úřad územního plánování
 7. Stavební úřad
 8. Orgán státní památkové péče
 9. Speciální stavební úřad pro komunikace
 10. ČEZ
 11. RWE
 12. O2
 13. VaK
 14. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 15. Zemědělská vodohospodářská správa
 16. Obec
Každý z těchto orgánů a úřadů požaduje dodání specifických podkladů, potvrzení, lejster, papírů, razítek, povolení vyvolení a navolení.Diskuse:
Počet příspěvků v diskusi: 2   Zobrazit diskusi


počitadlo w-software.com