Dřevostavba svépomocí

Seznam povolení pro stavbu


Tento seznam se může úřad od úřadu lišit.
Taktéž doba, za kterou obdržíte kýžené povolení se různí od 14ti dnů do několika měsíců.
My stavěli dům s plochou do 150m2, tudíž se jednalo pouze o tzv. ohlášení stavby. Ti co mají větší domeček si budou muset zajistit o pár dokumentů navíc.
Na první pohled může seznam vypadat hrůzostrašně a slabším jedincům může přivést infarktové stavy. Věřte ale, že se to dá zvládnout a povolení a vyjádření vyběhat. Navíc většina z vás díky vstřícnosti úředníka na stavebním úřade nebude potřebovat tolik dokumentů jako já.

 1. územně plánovací informace
 2. výpis z katastru nemovitostí s kolkem
 3. snímek katastrální mapy s kolkem
 4. vypracování projektové dokumentace domu
 5. vypracování projektové dokumentace elektroinstalace
 6. vypracování projektové dokumentace vodoinstalace, odpadů, kanalizace
 7. vypracování projektové dokumentace na ČOV
 8. vyjádření k existenci sítí od ČEZ
 9. vyjádření k existenci sítí od Telefonica O2
 10. vyjádření k existenci sítí od Vodovodů a kanalizací
 11. vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace (potvrzení z územního plánování, že se na pozemku dle územního plánu může stavět RD)
 12. mapový podklad s vyznačením sítí od RWE
 13. předběžný plán elektrického podlahového vytápění (DEVI) pro zjištění výše odběru a určení správných jističů pro vypracování elektro dokumentace RD
 14. situační plán s vyznačením všech IS pro žádost o vyjádření k existeni sítí od RWE
 15. vyjádření k existenci sítí od RWE
 16. vyjádření k projektu od ČEZ
 17. žádost o připojení ČEZ
 18. podpis smouvy o smlouvě budoucí k odběru elektřiny s ČEZ a uhrazení spoluúčasti
 19. podpis smlouvy o napojení el. s ČEZ
 20. vyjádření k projektu od Vodovodů a kanalizací
 21. žádost o připojení Vodovody a kanalizace
 22. souhlas vlastníků okolních pozemků
 23. souhlas s vypouštěním odpadních vod od Zemědělské vodohospodářské správy
 24. souhlas Policie ČR se zřízením sjezdu z pozemku na komunikaci
 25. souhlas obce jakožto vlastníka místní komunikace se zřízením sjezdu na komunikaci
 26. měření radonu + zpráva z měření od autorizované osoby
 27. vytyčení hranic pozemku od autorizované geodetické kanceláře + zpráva
 28. žádost o zjišťovací řízení
 29. stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i
 30. stanovisko příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
 31. oznámení podlimitního záměru
 32. žádost o povolení k vypouštění odpadních vod od životního prostředí (vodohospodářský úřad)
 33. oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu (pro ČOV)
 34. ohlášení stavbyDiskuse:
Počet příspěvků v diskusi: 0   Přidat příspěvek do diskuse


počitadlo w-software.com